Nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład inwestycji przy ul. Gen. Andersa w Tarnowskich Górach

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry ogłasza nabór wniosków o wynajem mieszkań z dojściem do własności w  budynkach budowanych przez SIM Śląsk sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, w rejonie ul. gen. W. Andersa w Tarnowskich Górach.

Nabór wniosków prowadzony będzie od 10 do 31 maja 2023 r. Druki wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są:

  • do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta Tarnowskie Góry BIP_Tarnowskie Góry,
  • w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach.

Informacji na temat naboru udziela również Wydział Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 2 pokój nr 19 pod numerem telefonu +48 32 39 33 660.

Wypełnione i podpisane wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy:

  • złożyć osobiście (zalecane) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 2 pokój nr 1 albo
  • złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP począwszy od 10 maja 2023 r. od godziny 7:30 albo
  • przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry z dopiskiem "nabór wniosków ul. gen. W. Andersa" (liczy się data stempla pocztowego).

W celu rozszerzenia informacji dot. naboru, przygotowaliśmy dla Państwa informacje dodatkowe, które można pobrać poniżej.

Dodatkowo, w dniach 8-9 maja 2023 pracownik spółki SIM Śląsk będzie do Państwa dyspozycji w Urzędzie Miasta Tarnowskie Góry przy ul. Sienkiewicza 2 w godzinach otwarcia urzędu.