Przetarg na dokumentację projektową inwestycji w Tarnowskich Górach

Przetarg pn. "Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą w Tarnowskich Górach przy ul. Andersa – dz. nr 3387/131 oraz 3388/131"

W dniu 17.03.2022 r. Spólka SIM Śląsk Sp. z o.o ogłosiła przetarg pn. "Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą w Tarnowskich Górach przy ul. Andersa – dz. nr 3387/131 oraz 3388/131". Termin składania ofert upływa w dniu 31.03.2022 r. o godzinie 12:00. Postępowanie jest prowadzone na naszej platformie zakupowej - link dostępny w zakładce "Inwestycje". Zapraszamy biura projektowe do udziału w postępowaniu przetargowym. 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/587925