Ogłosiliśmy przetarg na realizację budowy w Tarnowskich Górach

Zapraszamy potencjalnych wykonawców do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą w Tarnowskich Górach przy ul. Andersa – dz. nr 3387/131 oraz 3388/131". Link do strony na której prowadzone jest postępowanie znajduje się poniżej:

https://platformazakupowa.pl/pn/sim_slask/proceedings