II nabór wniosków o wynajem mieszkań w ramach inwestycji budowlanej przy ul. Michałkowickiej w Chorzowie

Miasto Chorzów oraz Inwestor SIM Śląsk Sp. z o.o. ogłaszają II nabór wniosków o wynajem mieszkań w ramach inwestycji budowlanej przy ul. Michałkowickiej w Chorzowie.

Nabór wniosków prowadzony będzie od 17 kwietnia 2023 r. do 31 maja 2023 r. Druki wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są do pobrania ze strony internetowej inwestora: https://www.sim-slask.pl/ oraz Urzędu Miasta Chorzów: http://bip.chorzow.eu/index.php, w formie papierowej w Urzędzie Miasta Chorzów i siedzibie inwestora. Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z naborem dostępne są na stronie internetowej inwestora: https://www.sim-slask.pl/. Informacji na temat naboru udziela również Wydział Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów pod numerem telefonu tel. 32-416-5000 wew. 5313 i 5315.

POMOŻEMY WYPEŁNIĆ WNIOSEK - zachęcamy do złożenia wniosku osobiście, co pozwoli uniknąć ewentualnych braków formalnych.

 

Wypełnione i podpisane wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć osobiście (zalecane) lub przez pełnomocnika w Wydziale Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów pok. 123; złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP; przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Chorzów Wydział Zasobów Komunalnych ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów z dopiskiem "nabór wniosków ul. Michałkowicka" (liczy się data stempla pocztowego).

 

Podstawa prawna:

- uchwała Nr XXIII/380/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia "Zasad przeprowadzenia w mieście Chorzów naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenie kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji i maksymalnego dochodu dla mieszkań budowanych z wykorzystaniem finansowaania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat";

- uchwała Nr LV/900/22 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/380/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 maja 2020 r.

- zarządzenie Nr OR.141.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 czerwca 2020 r.  

 

Wnioski należy składać w wyznaczonjym terminie. Wnioski złożone przed lub po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Link do strony BIP UM Chorzów: https://bip.chorzow.eu/index.php?id=166918792741999931