Ogłosiliśmy przetarg na realizację budowy w Chorzowie

Zapraszamy potencjalnych wykonawców do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą – Chorzów ul. Michałkowicka, dz. nr 270/6 - ETAP I". Link do strony na której prowadzone jest postępowanie znajduje się poniżej:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/782916