Od 27 listopada do 17 grudnia 2023 - rusza nabór wniosków o wynajem mieszkań w Tarnowskich Górach

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry ogłasza nabór wniosków o wynajem mieszkań z dojściem do własności w budynkach budowanych przez SIM Śląsk sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, w rejonie ul. gen. W. Andersa w Tarnowskich Górach.

Nabór wniosków prowadzony będzie od 27 listopada do 17 grudnia 2023 r.

Druki wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta Tarnowskie Góry www.tarnowskiegory.pl, w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach. Informacji na temat naboru udziela Wydział Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 2 pokój nr 19 pod numerem telefonu +48 32 39 33 660 i +48 32 39 33 666.
W ramach inwestycji przy ul. gen. W. Andersa wybudowane będą 3 budynki mieszkalne:

1 budynek czterokondygnacyjny bez garażu podziemnego, 2 budynki sześciokondygnacyjne z garażami podziemnymi.

W budynkach będą zlokalizowane 122 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej od 37,82 m2 do 68,56 m2, 122 komórki lokatorskie, 56 miejsc postojowych w garażach podziemnych, 127 miejsc postojowych naziemnych.

Przedmiotem naboru są 122 lokale mieszkalne w tym:

-        32 typu M1 (jednopokojowe),

-        32 typu M2 (dwupokojowe),

-        58 typu M3 (trzypokojowe).

Wypełnione i podpisane wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć osobiście (zalecane) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 2 pokój nr 1 albo złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP począwszy od 27 listopada 2023 r. od godziny 7:30; przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry z dopiskiem "nabór wniosków ul. gen. W. Andersa" (liczy się data stempla pocztowego).