Mamy pozwolenie na budowę dla inwestycji w Świętochłowicach

Z przyjemnością informujemy, iż uzyskaliśmy prawomocną decyzję udzielającą pozwolenia na budowę.

Decyzja obejmuje zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego oraz udziela pozwolenie na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z ciągiem pieszo-jezdnym, dojściami, dojazdami, parkingami, wiatami śmietnikowymi oraz infrastrukturą techniczną w Świętochłowicach przy ul. Śląskiej.

Trwają intensywne prace związane z uzyskaniem potrzebnego finansowania oraz opracowaniem dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.