Uchwała RM Chorzów w sprawie naboru wniosków o zawarcie umowy najmu

Zachęcamy do lektury - UCHWAŁA NR LV/900/2022 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 27 października 2022 r. o zmianie uchwały Nr XXIII/380/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia „Zasad przeprowadzenia w mieście Chorzów naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji i maksymalnego dochodu dla mieszkań budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat”

 

 

 

https://chorzow.esesja.pl/rejestr_uchwal

uchwała nr LV/900/2022 z dnia 27.10.2022