Przetarg na dokumentację projektową inwestycji w Chorzowie - etap I - ogłoszony

Ogłoszony przetarg na:  "Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego (ETAP I) oraz zagospodarowania terenu działki w Chorzowie przy ul. Michałkowickiej."

W dniu 25.03.2022 r. Spólka SIM Śląsk Sp. z o.o ogłosiła przetarg pn. "Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego (ETAP I) oraz zagospodarowania terenu działki w Chorzowie przy ul. Michałkowickiej.". Termin składania ofert upływa w dniu 08-04-2022 r. o godzinie 12:00. Postępowanie jest prowadzone na naszej platformie zakupowej - link dostępny w zakładce "Inwestycje". Zapraszamy biura projektowe do udziału w postępowaniu przetargowym.


https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/591418