Partycypacja

Kilka słów w temacie partycypacji

 

 

Kto może zawierać umowę najmu z wpłatą partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych z SIM Śląsk Sp. z o. o.?
Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych ze Spółką mogą zawierać:

- osoby fizyczne,
- pracodawcy niebędący osobą fizyczną, działający w celu udostępnienia wynajętych przez siebie lokali mieszkaniowych swoim pracownikom,
- pracodawcy działający w celu uzyskania lokali mieszkalnych dla swoich pracowników,
- inne osoby prawne mające interes w uzyskaniu mieszkań przez wskazane przez nie osoby trzecie.
 

Dodatkowo przyszły najemca (osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania) musi spełniać dwa warunki tj. nie posiada własnego mieszkania w tej samej miejscowości (z wyjątkami) i ma dochody na odpowiednim poziomie.

 

 

Czym jest partycypacja?

Partycypacja to finansowy wkład w budowę mieszkania, który daje prawo wynajęcia lokalu z zasobów SIM. Na czas budowy zawierana jest umowa partycypacji, w której określane są m.in. zasady płatności kwoty partycypacji.

 

 

Jaka jest wielkość partycypacji w kosztach budowy?

Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 30% kosztów wartości budowy lokalu.

 

 

Biuro zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com