DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT

Budowa jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą - Chorzów ul. Michałkowicka