Zasady naboru na mieszkania przy ul. Andersa w Tarnowskich Górach

Zapraszamy do zapoznania się z uchwałą nr LXII/629/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach dotyczącej naboru na mieszkania przy ul. Andersa.

W dniu 04.04.2023 r. została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, uchwała nr LXII/629/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Zasad przeprowadzenia w Gminie Tarnowskie Góry naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji i maksymalnego dochodu dla mieszkań budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat”


Uchwałę można pobrać ze strony BIP Urzędu Miejskiego w Tarnowskich górach pod adresem:

https://bip.tarnowskiegory.pl/a,94744,uchwala-nr-lxii6292023-rady-miejskiej-w-tarnowskich-gorach-z-dnia-29-marca-2023-r-w-sprawie-przyjeci.html

lub w odnośniku


Termin rozpoczęcia naboru zostanie ogłoszony w kolejnym komunikacie.

Pobierz pliki: