ROZPOCZYNAMY PIERWSZĄ BUDOWĘ

Z radością informujemy, iż w dniu 25.05.2023 roku została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą w Tarnowskich Górach przy ul. Andersa - dz. 3387/131 oraz 3388/131".

W podpisaniu umowy oprócz Inwestora – SIM Śląsk sp. z o.o. oraz Głównego Wykonawcy – RISER sp. z o.o. uczestniczył również Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry – Pan Arkadiusz Czech. Wartość umowy wynosi 48 491 987,14 zł brutto.
Przekazanie terenu budowy nastąpiło w dniu 31.05.2023 roku.
Będziemy Państwa informować o dalszych postępach inwestycyjnych.