Od 4 do 21 grudnia 2023 - nabór wniosków o wynajem mieszkań przy ul. Michałkowickiej w Chorzowie

Miasto Chorzów oraz inwestor SIM Śląsk Sp. z o.o. ogłaszają nabór wniosków o wynajem mieszkań w ramach inwestycji budowlanej przy ul. Michałkowickiej w Chorzowie.

Nabór wniosków prowadzony będzie od 4 grudnia 2023 r. do 21 grudnia 2023 r. Druki wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są do pobrania również ze strony internetowej Urzędu Miasta Chorzów, w formie papierowej w Urzędzie Miasta Chorzów i siedzibie inwestora.

Informacji na temat naboru udziela Wydział Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów pod numerem telefonu tel. 32 4165000 wew. 5313 i 5315.

Zachęcamy do złożenia wniosku osobiście, co pozwoli uniknąć ewentualnych braków formalnych.

Wypełnione i podpisane wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć osobiście (zalecane) lub przez pełnomocnika w Wydziale Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów pok. 123; złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP; przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Chorzów Wydział Zasobów Komunalnych ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów z dopiskiem "nabór wniosków ul. Michałkowicka" (liczy się data stempla pocztowego).

Podstawa prawna:

1) uchwała Nr XXIII/380/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia "Zasad przeprowadzenia w mieście Chorzów naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenie kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji i maksymalnego dochodu dla mieszkań budowanych z wykorzystaniem finansowaania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat";

2) uchwała Nr LV/900/22 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/380/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 maja 2020 r.

3) zarządzenie Nr OR.141.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 czerwca 2020 r.